Kom i gang med tjenesten og opprett en SafeSpot

1. Registrer selskapet og aktiver ditt abonnement

Registrere selskapet
 1. For å registrere et selskap på SafeSpot portalen går du inn på www.safespot.no. Øverst på forsiden finner du en knapp hvor det står «kom i gang» på. Trykk på denne knappen.
 2. Fyll deretter ut informasjonen som kreves om selskapet. 
 3. Velg et passord som du bruker for å logge deg inn på portalen med.
 4. Du må godta brukerbetingelsene og databehandleravtale, samt bekrefte at du har rettigheter til å opptre på vegne av selskapet før du kan trykke «fullfør registreringen» 
 5. Selskapet er nå registrert og du kan logge deg inn. Du vil motta en sms med en kode for å verifisere din bruker.
 6. Skriv inn koden du mottok på sms og trykk «Logg inn» 
 7. Når du er logget inn må du til slutt velge ønsket abonnement før du kan benytte tjenesten.

Nå er selskapet registrert og du kan gå videre og opprette en SafeSpot!

2. Opprett og tilpass din SafeSpot

Opprette en SafeSpot
 1. Første gang når du skal opprette en SafeSpot kan du klikke ‘Kom i gang’ fra førstesiden.
 2. Fyll inn generell informasjon om din SafeSpot
 3. Velg eventuelle spesifiseringer
 4. Trykk «lagre».

Nå er din SafeSpot opprettet og kan benyttes!

Det er mulig å tilpasse en SafeSpot til å inkludere en rekke ulike ekstra felter som den besøkende blir bedt om å besvare. Det kan velges om disse feltene skal være obligatoriske eller ikke ved registrering. Alle tilpasninger gjøres direkte fra administrasjonssiden og eventuelle endringer skjer umiddelbart. Oversikten over registreringer vil oppdatere seg med aktuelle felter.

Aktiver åpent registreringsfelt

Åpent registreringsfelt kan benyttes dersom du ønsker at gjesten selv skal gi noen opplysninger ved registrering i ett fritekstfelt.

 1. Finn din SafeSpot på forsiden og klikk på denne. 
 2. Klikk på «Rediger SafeSpot»
 3. Gå så til «spesifikasjoner» som du finner øverst på siden. 
 4. Aktiver funksjonen ved å klikke på knappen slik at denne blir rød. 
 5. Skriv så inn hva du ønsker at besøkende skal svare på, feks. «Hvem skal du besøke?»
 6. Velg om du vil at dette skal være obligatorisk for alle besøkende og svare på. 
 7. Klikk så på «lagre» 
Aktiver kategorier

Kategorier kan benyttes dersom din SafeSpot eksempelvis har avdelinger, bord, seter mfl. og det er ønskelig at den som skal registrere seg opplyser om dette. Feltet kan gjøres obligatorisk å fylle ut.

 1. Finn din SafeSpot på forsiden og klikk på denne. 
 2. Klikk på «Rediger SafeSpot»
 3. Gå så til «spesifikasjoner» som du finner øverst på siden. 
 4. For å aktivere funksjonen må du trykke på knappen ved siden av «aktiver registreringskategorier» slik at denne blir rød.
 5. Velg så en kategori fra listen. Skriv deretter inn spesifikasjoner på de ulike kategorifeltene, eksempelvis bordnummer, setenummer eller enhetsnavn.
 6. Når du har spesifisert kategorifeltene trykker du på «lagre» nederst på siden.
Aktiver bekreftelse på bruk av maske
 1. Gå til aktuell SafeSpot du ønsker å endre fra hovedsiden
 2. Klikk på ‘Rediger SafeSpot’
 3. Gå til fliken ‘spesifikasjoner’
 4. Aktiver bekreftelse på bruk av maske slik at knappen blir rød
 5. Kryss eventuelt av om feltet skal være obligatorisk
 6. Lagre

Dine besøkende vil nå bli bedt om å bekrefte bruk av maske.

Aktiver bekreftelse på helsetilstand
 1. Gå til aktuell SafeSpot du ønsker å endre fra hovedsiden
 2. Klikk på ‘Rediger SafeSpot’
 3. Gå til fliken ‘spesifikasjoner’
 4. Aktiver bekreftelse på helsetilstand slik at knappen blir rød
 5. Kryss eventuelt av om feltet skal være obligatorisk
 6. Lagre

Dine besøkende vil nå bli bedt om å bekrefte helsetilstand.

3. Administrer og hold oversikt over registreringer

I administrasjonssiden vil en til enhver tid holde oversikt over sine SafeSpot’ og registreringer som er gjort på disse. Her kan en finne både statistikk totalt og på en gitt SafeSpot.

Statistikk over registreringer

På hovedsiden vil en kontinuerlig få en oversikt over antall registreringer på dine SafeSpot’ totalt. Under hver SafeSpot vil du finne tilsvarende statistikk for den aktuelle SafeSpot’en.

Legge til registreringer manuelt
 1. Finn din Safespot på forsiden og klikk på denne. 
 2. Klikk på «Legg til besøkende» 
 3. Fyll ut informasjon om gjesten. 
 4. Klikk på «legg til» 
 5. Klikk deretter på «lagre» 
 6. Du har nå manuelt registrert besøkende på din SafeSpot.