Behandling av personopplysninger i SafeSpot (personvernerklæring)

Denne personvernerklæringen gjelder SafeSpot, og personopplysninger som behandles i forbindelse med SafeSpot, spesielt om deg som registrerer besøk eller registrerer profil gjennom SafeSpot. EYD AS leverer SafeSpot til våre kunder, som kan være organisasjoner, selskaper, serveringssteder, arrangører, klubber og lag mv. I tillegg kan du opprette profil hos SafeSpot for å forenkle besøksregistering og ha oversikt over steder du har benyttet besøksregistrering gjennom SafeSpot og/eller registrere andre steder du har vært.

Vi tar behandling av personopplysninger alvorlig og er opptatt av at dine personopplysninger skal behandles riktig og at du skal vite hva vi behandler av personopplysninger om deg og dine rettigheter i denne forbindelse.

Nedenfor gir vi en oversikt over hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan vi behandler dem og rettighetene til de som personopplysningene knytter seg til (som omtales som de registrerte) som deg.

Vi følger de til enhver tid gjeldende regler for behandling av personopplysninger, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

Om du har spørsmål eller ønsker å vite mer om behandlingen av personopplysninger, så kan du kontakte oss:

EYD AS
Jonsvannsveien 140
7037 Trondheim
+47 91 79 39 35
kontakt@safespot.no
www.safespot.no
Org. nr.: 922 142 009

Behandlingsansvarlig – databehandler

Ved bruk av SafeSpot er EYD AS databehandler, som vil si at vi behandler personopplysninger på vegne av våre kunder. Våre kunder vil kunne være organisasjoner, bedrifter mv., som du har registrert deg hos i forbindelse med besøk på et av deres fysiske steder, arrangement mv.

Våre kunder er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger, dvs. det er disse som bestemmer formålet for behandlingen og hvordan behandlingen skal skje. Våre kunder blir kalt «behandlingsansvarlig» nedenfor.

Dersom du har opprettet profil i SafeSpot, så er vi behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles, se punktet nedenfor om opprettet profil.

Vi gir deg her informasjon om behandling av personopplysninger i SafeSpot, som eventuelt vil komme i tillegg til informasjon som gis av behandlingsansvarlig i forbindelse med at du har registrert besøk mv. hos behandlingsansvarlig.

Formålet og grunnlaget for behandling av personopplysninger

Formålet med behandlingen av personopplysninger i SafeSpot er at behandlingsansvarlig skal oppfylle smittevernlovgivningen og annet regelverk om registrering av besøkende mv. (besøksregistrering).

Grunnlaget for behandlingen er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler behandlingsansvarlig (personvernforordningen artikkel 6 (1) c).

Prinsipper for behandling av personopplysninger

Følgende prinsipper følges for behandlingen av personopplysninger i SafeSpot skal skje på en sikker måte som minimerer bruken av personopplysninger:

Personopplysninger og sletting

For ditt bruk av SafeSpot behandles følgende personopplysninger:

Vi sletter opplysninger om dine besøk som er registrer ved SafeSpot etter de nasjonale eller lokale retningslinjer som gjelder for oppbevaring av opplysninger ved besøksregistrering. I tillegg sletter vi opplysningene når vi er pålagt av behandlingsansvarlig å slette disse. Sletting vil uansett skje innen 14 dager etter ditt besøk er registrert. Dette gjelder ikke dersom du har opprettet profil, se nedenfor.

Rettigheter ved behandling av personopplysninger

Du må kontakte den du har registrert ditt besøk hos, som er behandlingsansvarlig, for å benytte deg av dine rettigheter som bl.a. å be som informasjon om behandling eller innsyn i dine personopplysninger. Tar du kontakt med oss om dine personopplysninger som vi behandler på vegne av en kunde, vil vi videreformidle din henvendelse til kunden.

For å gi deg innsikt i dine rettigheter for personopplysninger som behandles om deg ved besøksregistrering, så vil de være som følger:

Sikkerhet ved behandlingen av personopplysninger

Alle personopplysninger som behandles om deg i SafeSpot er underlagt tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre konfidensialiteten, integriteten og tilgjengelighet, for at ingen for uautorisert tilgang til opplysningene, at opplysningene ikke blir utilsiktet endret eller slettet og at opplysningene er tilgjengelig når det er behov for dem.

Bruk av databehandler og lokasjon for behandling av personopplysninger

Behandlingsansvarlig har inngått databehandleravtale med oss som sikrer behandling av personopplysninger på en lovlig måte.

Personopplysninger behandles kun innenfor EØS-området. Dersom det unntaksvis overføres personopplysninger ut av EØS-området, gjøres dette kun på grunnlag av godkjente overføringsgrunnlag etter personvernforordningen. Slik overføring vil kun skje til databehandlere som det er inngått databehandleravtale med.

Behandling ved opprettet profil

Dersom du opprettet profil i SafeSpot, bl.a. for å forenkle besøksregistrering eller for å ha oversikt over dine besøk, så er vi, ME Data AS, behandlingsansvarlig, dvs. vi er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger knyttet til profilen din.

Behandling i profilen din vil omfattende følgende personopplysninger:

Formålet med behandlingen av personopplysningene er å gi deg en tjeneste som forenkler besøksregistrering, og gi deg oversikt over hvilke steder du har besøkt.

Behandling skjer på grunnlag av samtykke (personvernforordningen artikkel 6 (1) a), som du har avgitt i forbindelse med registreringen av profilen. Du kan trekke samtykket til enhver tid i din profil eller ved å kontakte oss.

All informasjon som er tatt inn ovenfor for besøksregistrering hos våre kunder gjelder også for vår behandling av personopplysninger i SafeSpot, men da som oss som behandlingsansvarlig, så du må kontakte oss for å utøve dine rettigheter, se kontaktinformasjon ovenfor.

Innsyn og korrigering av dine opplysninger kan du gjøre på din profil i SafeSpot. For sletting så kan du selv slette alle eller enkelte opplysninger som er lagret om deg på din profil, eller ved å slette hele din profil. Dersom du ikke har benyttet din profil på seks måneder, vil profilen bli automatisk slettet, og du må registrere deg på nytt. Vi sletter også personopplysninger dersom grunnlaget for behandlingen ikke lenger foreligger, eller om personopplysningene ikke lenger er nødvendig for oss. Vi sletter kun dine identifiserbare opplysninger, og resterende opplysninger – som ikke kan tilbakeføres til deg – benyttes til statistikkformål.

Behandling i andre sammenhenger knyttet til SafeSpot og EYD AS

For følgende behandling av personopplysninger er vi, dvs. ME Data AS, behandlingsansvarlig, som vil si at vi bestemmer formålet med behandlingen og hvilke virkemidler som skal benyttes for behandlingen.

Vi har kontakt med potensielle og eksisterende kunder og leverandører knyttet til SafeSpot. I denne forbindelse vil behandle personopplysninger om kontaktpersoner og andre. Det samme gjelder når personer kontakter oss om SafeSpot. Dette kan være kontaktopplysninger, samt bakgrunnen for at vedkommende kontaktet oss. Etter vi har avklart hvorfor vedkommende kontaktet oss, vil opplysningene om vedkommende slettes, om ikke opplysningene beholdes av andre grunner, som at vi vil kontakte vedkommende senere.

I vår daglige arbeid benytter vi vi epost, telefon og andre løsninger for kommunikasjon (som Skype, Teams mv.). I slik kommunikasjon er blir det både lagret og behandlet personopplysninger. Vi lagrer også kontaktopplysninger mv. i våre systemer, dokumenter mv. som vi trenger i vårt arbeid. Vi vil oppbevare slike personopplysninger så lenge det er nødvendig for vår behandling, og deretter slettes etter våre rutiner.

All behandling ovenfor, både behandlingen knyttet til kontaktpersoner og til internt arbeid, er basert på at vi har en berettiget interesse som virksomhet til å ha kontakt med kunder, leverandører mv. og for å håndtere henvendelser til oss. Dette grunnlaget finnes i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Vi har vurdert at vi kan benytte berettiget interesse som grunnlag siden omfanget og sensitiviteten i personopplysninger som behandles er begrenset, og at vedkommende som kontakter oss selv avgjør hvilke opplysninger denne gir oss. Behandlingen er derfor lite personverninngripende, og i den registrertes kontroll. Vi har også iverksatt tiltak for å sikre at disse opplysningene behandles på en tilstrekkelig sikker måte.

Brukere av våre nettsider

Vi behandler opplysninger om besøkende på våre nettsider, men slike opplysninger vil ikke kunne knyttes til enkeltpersoner og er derfor ikke personopplysninger.

Vi samler statistikk for hvordan vår nettside www.safespot.no benyttes, på denne måten vil vi kunne vite hvilke sider som blir mest besøkt, trenger oppdateringer eller bør fjernes. Google Analytics benytter cookies som begynner med _ga. Vi har aktivert «AnonymizeIP» funksjonalitet, hvilket betyr at IP-adressen ikke vil lagres hos Google.

Nyhetsbrev

Er du registrert bruker av tjenesten eller kunde av oss blir du automatisk registrert til vårt nyhetsbrev. Du kan også velge å melde deg på vårt nyhetsbrev. Vi benytter MailJet for nyhetsbrev. I MailJet vil vi kunne lagre din email, dato for abonnering på nyhetsbrevet og din IP-adresse. Du kan velge å melde deg på vårt nyhetsbrev eller avmelde deg når du måtte ønske via avmeldingslinken i mailen. Hvis du velger å avmelde deg nyhetsbrevet vil dine data bli slettet.

Personvernmyndighet

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger bryter med disse reglene eller personvernlovgivningen, herunder personopplysningsloven eller personvernforordningen (GDPR), så kan du også klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer av personvernerklæringen

Vi vil til tider kunne ha behov for å endre denne personvernerklæringen, som når det skjer endringer i vår behandling av personopplysninger, eller det skjer endring i regelverket som nødvendiggjør endringer. Den til enhver tid oppdaterte personvernerklæring vil finnes på adressen for denne siden, og dersom vi har registrert dine personopplysninger og finner at endringene har betydning for deg, vil vi varsle deg om endringene på epost, SMS eller i din profil om det er opprettet.

Kontakt

Om du ønsker å benytte deg av dine rettigheter, eller kontakte oss av andre grunner knyttet til vår behandling av personopplysninger, så kan ta kontakt på kontakt@safespot.no.