Høyere utdanning, skole og barnehager

SafeSpot bidrar til å sikre godt smittevern og full oversikt for utdanningsinstitusjonen, skolen, SFO eller barnehagen.

Med SafeSpot kan en enkelt sikre en god oversikt på besøkende til en eller flere enheter, ansatte og elever.

Utdanningsinstitusjoner, Skoler, barnehager og SFO er samfunnsviktige arenaer for å sikre en mest mulig normal hverdag for både barn- og unge, men også for å sikre et mest mulig fungerende og produktivt arbeidsliv og fremtidens arbeidstakere. Godt smittevern handler om å sikre rask smittesporing dersom tilfellet oppstår og karantene eller isolasjon for berørte, slik at barn og unge raskt også kan komme tilbake til fellesskapet.

SafeSpot er tilrettelagt for å kunne sikre registrering av både ansatte, foresatte, elever eller andre besøkende. Med kategorier kan en definere avdelinger, pult eller base for å få mest mulig spesifikasjon for å raskt vite hvem som kan være berørt. Inn og utsjekk bidrar til å vite tidspunkter enkelte har vært innom og sikrer at en også kan identifisere aktuelle nærkontakter for de enkelte.

Barnehager

Små grupper, avdelinger og baser sikrer godt smittevern for at de minste skal kunne ha en mest mulig normal hverdag. Men hvem leverer i barnehagen de ulike dagene? eller er innom de ulike basene eller avdelingene for møter, leveranse eller vasking?

Med SafeSpot kan foreldre og andre besøkende raskt sjekke seg inn/ut når de henter eller er innom barnehagen spesifisert ned på aktuell avdeling eller base.

Barneskole og SFO

Det er lagt begrensninger på besøk og levering på de aller fleste barneskoler og SFO, men enkelte møter, renhold, leveranser og vaktmester eller service tjenester er fortsatt nødvendig. Med SafeSpot kan en enkelt registrere besøkende på skolen.

Med rullering på fysisk oppmøte og digital undervisning kan det i tillegg være hensiktsmessig å raskt vite hvilke ansatte som har vært på arbeidsplassen. Muligheten for spesifisering på rom eller avdeling kan også enkelt sikre oversikt over hvem som satt i hvilket møterom, arbeidsplass eller var innom personalrommet.

Ungdomsskole og videregående

Ungdommene har i større grad hatt begrensninger på fysisk oppmøte på skolen og hatt en kombinasjon av digital undervisning og fysisk oppmøte. Enkelte kan også være tilknyttet til og bevege seg på tvers av ulike steder og kohorter. Med SafeSpot kan en enkelt sikre oversikt uavhengig av timeplan og oppmøtesteder.

Ungdommen er mer digitale og de fleste har en mobil til å kunne registrere både sin egen aktivitet på skolen eller ved å opprette private SafeSpot’ og ha oversikt over hvem de også møter utenfor skolen.

Universitet og Høyskoler

Høyere utdanning er nå pålagt å gi et digitalt tilbud i tillegg til det fysiske tilbudet i klasserommet, det stiller nye krav for å sikre effektiv smittesporing på studiestedene. Institusjonene har selv ansvaret for å lage sine egne smittevernveiledere, tilpasset ulike studiesteder, studieprogram og forskningsaktiviteter, og de må oppdateres ved behov.

Med SafeSpot kan studiestedet har en samlet oversikt på tvers av ulike studiesteder og muligheten til å spesifisere klasserom, forelesningssaler, grupperom eller pulter på de ulike stedene. En kan også definere egne SafeSpot’ på cafeer, kantiner eller bibliotek og lesesaler.

Noen av våre kunder

Midtbyen barnehage

Midtbyen barnehage er landets eldste barnehage etablert i 1837 og ligger i Trondheim sentrum. Midtbyen med avdelingene Byborgen og Elvetårnet ligger i en idyllisk villa helt nede ved Nidelven. Løkkan er en avdeling under Midtbyen bhg. Løkkan ble etablerert i 1993 og er et koselig lite trehus hus på idylliske Sanden.

De opplevde at de hadde relativt god oversikt, men at de manglet en løsning for å sikre at de hadde oversikten raskt og enkelt tilgjengelig om det oppstår et tilfelle ved barnehagen. De innså også at de manglet oversikten over når og hvilke andre personer som vaktmester, vaskere, leveringsbud mfl. var innom. Smitten kan like gjerne komme utenfra, som fra personer med direkte tilknytning til barnehagen.

Tydalen barne- og ungdomsskole

Tydal skole er en barne- og ungdomsskole som ligger på Kløfta i Tydal. Tydal er en av kommunene uten smitte i 2020. De har innført SafeSpot på en rekke steder, deriblant også barne- og ungdomsskolen.

Les med i pressemeldingen her. 

Høgskolesenteret i Kristiansund

Høgskolesenteret i Kristiansund AS (HiKSU) fasiliterer høyere utdanning i Kristiansund. De har studenter som kommer fra hele landet og stiller lokaler til rådighet også for studenter ved Høgskolen i Molde og Dronning Mauds Minne Høgskole.

– Når vi valgte SafeSpot var dette fordi løsningen hadde personprofiler for å sikre registrering med så få steg som mulig, og med sikker informasjon i registreringene på både enheter, rom og pulter. Her får vi en tilpasset løsning med registrering pr pult i de store rommene, og samleregistrering i de mindre rommene, sier Daglig leder ved Høgskolesenteret i Kristiansund, Jøran Gården

Les mer i pressemelding her.