Effektiviser vaksinering og sikre smittesporing i alle kommunens enheter

SafeSpot bidrar til å sikre godt smittevern og full oversikt i kommunen for å raskt kunne sikre effektiv smittesporing.

Med SafeSpot får kommunen èn felles enkel tilnærming som bidrar til brukervennlighet for innbyggere, og tilpasninger etter de enkelte enhetenes behov som sikrer god kvalitet i informasjonen.

SafeSpot har i tett samarbeid med aktører i ulike bransjer og kommuner funnet gode løsninger for hvordan tjenesten best mulig kan benyttes for å sikre effektiv smittesporing. Med SafeSpot får kommunen èn felles enkel tilnærming som bidrar til brukervennlighet for innbyggere, og tilpasninger etter de enkelte enhetenes behov som sikrer god kvalitet i informasjonen.Kommunene har foruten ansvar for smittesporingen en rekke viktige samfunnsoppdrag, som er viktig at opprettholdes også under pandemien, og en rekke kommuner har sett nytteverdien av å ha èn løsning som dekker flere ulike behov og sikre effektiv smittesporing samtidig.

Kort om SafeSpot

 • Kan være uavhengig av fysisk sted og kan benyttes både i tilknytning til bygninger, kjøretøy, aktivitetstilbud eller grupper.
 • Har egen funksjon for kategorier som kan benyttes for å spesifisere avdeling, sete, rom, bord mfl hvilket kan gi viktig informasjon i et smittetilfelle
 • Har et åpent registreringsfelt som kan benyttes for å be brukeren oppgi ytterligere informasjon eller eksempelvis bekrefte bruk av munnbind
 • Kunne registrere både besøkende og ansatte, og ha en samlet oversikt uavhengig av arbeidstidsordninger, fleksible kontorplasser, enheter eller grupper mv

Besøksregistrering for kommuner

Smittevern på sykehjem

Sykehjem, Helse- og omsorgssenter

Pasienter og beboende på sykehjem, helse- og omsorgssenter er den sårbare gruppen i samfunnet og ofte i risikogruppen for mer alvorlige konsekvenser av covid-19. Enkel registrering og god kontroll på hvem som er nærkontakter til den enkelte pasient, og raskt kunne isolere smitte kan være avgjørende for å begrense redusere smittespredning og mulige konsekvenser.

Smittevern på arbeidsplassen

Offentlige kontor, arbeidsplasser og rom

Mange arbeidsplasser og offentlige kontor har begrenset åpningstid eller tilgjengelighet, men opprettholdelse av det offentlige servicetilbudet har samfunnskritisk betydning for å opprettholde tilbudet til innbyggerne. Ikke alle tilbud kan erstattes med digitale virkemidler. Hvem har vært innom for veiledningstimer innen arbeid, velferd, om barn og familierådgivning? Biblioteket? eller rådhuset?

Smittevern på skoler, barnehager og SFO

Skoler, Barnehage og SFO

Skoler, barnehager og SFO er samfunnsviktige arenaer for å sikre en mest mulig normal hverdag for både barn- og unge, men også for å sikre et mest mulig fungerende og produktivt arbeidsliv. Hvem leverer i barnehagen eller innom de enkelte avdelingene? Hvilke elever er på skolen hvilke dager på ungdomsskolen eller videregående? hva med vaskere eller bud som leverer?

Smittevern i kultur, idrett og aktivitetstilbud

Kultur, idrett og aktivitetstilbud

Kultur, idrett og aktivitetstilbud har vært et område som i lange perioder har vært begrenset på grunn av fare for smittesporing da det er arenaer hvor mange samles på tvers av ulike grupper og kohorter av samfunnet. Etter hvert som samfunnet igjen åpner opp vil det bli viktig å ha god oversikt over hvem som faktisk benytter seg av de ulike tilbudene og raskt kunne spore smitte på tvers.

Effektivisering av massevaksinasjon

Administrer planlagte vaksineringer
 • ull oversikt over alle planlagte vaksineringer, registrerte oppmøter og ikke møtt til time
 • Registrer manuelt, importer fra excel liste eller integrer med eget bookingsystem
 • Kontinuerlig oversikt gir mulighet for løpende planlegging og justering, etterregistrering og oppfølging av bookede timer
Effektivisering av vaksinering
 • Inn- og utsjekk for alle innregistreringer enten av den enkelte selv eller av personale
 • Kontinuerlig oversikt over antall personer i alle soner for personale sikrer effektiv flyt både i og utenfor lokalene
 • Offentlig visning for alle som ankommer gir god oversikt og bidrar til effektiv innregistrering
Sikre smittesporing
 • Sikrer registering på bygg, ulike soner eller ned på ulike seteplasseringer for vaksinering.
 • Inn- og utsjekk gir oversikt over faktiske tidsperioder.
 • Tillat registrering av både personale, frivillige og de som møter til vaksinering (både forhåndsbookede og «walk-ins».
 • Enkel registrering av den enkelte selv eller av personale manuelt eller fra forhåndsbookinger.

Referanser

Asker Kommune

Asker kommune har anskaffet SafeSpot for hele kommunen og benytter tjenesten i dag for en rekke ulike arenaer i kommunen. Sammen med Asker har vi nå videreutviklet tjenesten til å bidra til effektivisering av massevaksinering samtidig som smittevernet ivaretas med SafeSpot, les mer om denne tjenesten her.

– Dette er et tiltak for å sikre innbyggernes trygghet i alle kommunens tjenestetilbud og raskere kunne få kontroll på smittespredningen dersom det oppstår et utbrudd i kommunen, sier ansvarlig for anskaffelsen i Asker Kommune Helge Barring.

Les mer i pressemelding her. 

Trondheim Kommune

Trondheim kommune var første kommune til å innføre SafeSpot høsten 2020. Fra starten har alle helse og omsorgs sentrene i kommunen innført SafeSpot i tillegg til rådhuset og andre offentlige arenaer som har fortsatt å hatt besøkende i sine lokaler. Kommunen har det åpent for alle enheter til å kunne benytte seg av SafeSpot og stadig flere kommer i gang.

Les mer i pressemelding her. 

Tydal kommune

Tydal kommune er en fjell- og kraftkommune i Trøndelag. Tydal Kommune er et lite lokalsamfunn på 765 innbyggere, som nå har innført SafeSpot på Tydal Barne- og Ungdomsskole, og barnehage i tillegg til Tydal sykehjem, legesenteret og helsesenteret. Kommunen grenser i nord mot Meråker, til Selbu og Holtålen i vest, Røros i sør og Sverige i øst, og er et gjennomfartssted for mange til regionens godt kjente natur- og jaktområder. Tydal kommune er derimot en av de kommunene som ikke opplevde et eneste smittetilfelle i 2020.

Les mer i pressemelding her. 

Hemsedal Kommune

Hemsedal Kommune og Destinasjon Hemsedal har gått sammen om felles løsning for besøksregistrering for både kommunen og for næringslivsaktørene i den populære skidestinasjonen.

– Vi ser det som hensiktsmessig å bruke en aktør på alle steder for å lette arbeide for lokalt smittesporingsteam i kommunen, samt at det vil bli lettere for gjesten å ha ett system å bruke. Hemsedal har over 100 bedrifter hvor dette systemet er relevante å ta i bruk, sier Richard Taraldsen Daglig leder i Destinasjon Hemsedal.

Stavanger Kommune

Stavanger Kommune har innført SafeSpot for besøksregistrering på alle Helse- og omsorgssentrene i kommunen.

– Innføring av SafeSpot er et viktig tiltak for å raskt ha oversikt over besøkende på våre sykehjem og spore smitte dersom det oppstår et tilfelle hos oss, sier Bjarte Bøe, Leder, avdeling for velferdsteknologi i Stavanger kommune.