Sikre effektivitet og smittesporing ved massevaksinering i kommunen

Med SafeSpot har kommunen kontinuerlig oversikt over planlagte vaksineringer, effektivt sjekke inn-/ut ved oppmøte og sikre både antallsbegrensning og smittesporing i forbindelse med massevaksinering.

Kom i gang ›

Administrer planlagte vaksineringer

 • Full oversikt over alle planlagte vaksineringer, registrerte oppmøter og ikke møtt til time
 • Registrer manuelt, importer fra excel liste eller integrer med eget bookingsystem
 • Kontinuerlig oversikt gir mulighet for løpende planlegging og justering, etterregistrering og oppfølging av bookede timer

Effektivisering av vaksinering

 • Inn- og utsjekk for alle innregistreringer enten av den enkelte selv eller av personale
 • Kontinuerlig oversikt over antall personer i alle soner for personale sikrer effektiv flyt både i og utenfor lokalene
 • Offentlig visning for alle som ankommer gir god oversikt og bidrar til effektiv innregistrering

Sikre smittesporing

 • Sikrer registering på bygg, ulike soner eller ned på ulike seteplasseringer for vaksinering.
 • Inn- og utsjekk gir oversikt over faktiske tidsperioder.
 • Tillat registrering av både personale, frivillige og de som møter til vaksinering (både forhåndsbookede og «walk-ins».
 • Enkel registrering av den enkelte selv eller av personale manuelt eller fra forhåndsbookinger.

Full oversikt fra booket time til ferdig vaksinert

Oversikt og administrasjon av bookinger

Registrert bookinger manuelt, importer lister fra en fil eller integrer med eget bookingsystem. Endre eller legg til bookinger løpende direkte i administrasjonsportalen.

Gi tilgang til ansatte på vaksinasjonsklinikken til

La ansatte, frivillige, vakter og andre tilgang til å se bookede timer, faktisk antall i ulike soner. Gjør enkelt tilgjengelig for personale, frivillige og andre på vaksinasjonsklinikken for oppfølging.

Innsjekk/utsjekk ved ankomst

Sikre både inn og utsjekk av både innbyggere til vaksinering, ledsagere, ansatte, frivillige og andre enkelt gjennom egen registrering eller direkte fra bookede og innregistrerte lister. Gjennom adgangskontroll modulen kan vakter enkelt finne eller søke opp og sjekke inn/ut, eller manuelt registrere inn walk-ins, ledsagere eller andre som ankommer.

Kontinuerlig oversikt på antall

Sikre antallsbegrensninger på areal og effektivitet med inn slipp gjennom en løpende oversikt over antall personer i hver sone eller areal. Offentlige visningspaneler gjør det enkelt også for ansatte og besøkende å følge med.

Ha kontinuerlig oversikt over manglende oppmøtte og muliggjør omdisponering av timer

Administrer dagen og sikre fulle timeplaner gjennom å følge med på bookede timer, faktisk registrert oppmøte og passerte bookinger eller ikke-møtte bookinger.

Full oversikt ved behov for smittesporing

Gjennom inn-/ut registrering av både ansatte og personell, frivillige, ledsagere og innbyggere som skal vaksineres og eventuelt andre som er innom bygget eller soner sikres en kontinuerlig oversikt over hvem som kan ha vært eksponert ved et smittetilfelle.

Pris og betingelser

 • Pris for kommuner er basert på antall innbyggere
 • Gir fri tilgang til et ubegrenset antall SafeSpots for kommunens enheter
 • Gir fri tilgang til adgangskontroll modulen og oppsett av flere brukere på angitte SafeSpot’

Kontakt oss for mer informasjon og et tilbud i dag!

Louise Helliksen

Grunder og daglig leder