Skap trygge reiser med SafeSpot

SafeSpot bidrar til å skape trygghet for reisende og effektiviserer smittesporingen dersom det oppstår et tilfelle på deres buss, taxi, båt eller annet transportmiddel.

Tilpasset for busser, taxier, ferger og andre transportmidler

Med SafeSpot kan en enkelt sikre registrering av passasjerer og ansatte på det enkelte transportmiddelet, og om ønskelig ned på angitt sete, lugar eller område.

Stadig flere transportselskaper benytter nå SafeSpot på sine busser, taxier, ferger mv. Registrering av reisende har vist seg å være begrenset og det har skapt utfordringer med å skape oversikt dersom det oppstår et smittetilfelle tilknyttet reiser.

Tidspunkt for reise, hvilken buss eller taxi en reiste med, andre passasjerer en reiste sammen med eller ansatte som kan ha vært eksponert på samme reise er viktig informasjon for å raskt begrense en eventuelt smittespredning. Hvilken plass en har sittet på kan i mange tilfeller også avgjøre ved vurdering av hvilke passasjerer som får karantene.

SafeSpot har i tett samarbeid med aktører i bransjen funnet gode løsninger for hvordan tjenesten best mulig kan benyttes for å sikre effektiv smittesporing. 

Smittesporing i taxi

SafeSpot kan være uavhengig av fysisk sted og vil følge deres busser, taxier, ferger mv.

Finn raskt fram til rett bil og aktuelle lister for smittesporing dersom ett tilfelle inntreffer med enkel merking av SafeSpots med skiltnummer eller annen informasjon.

Smittesporing av passasjerer i taxi

Tillat at både passasjerer, sjåfører og andre ansatte kan registrere seg for å sikre at alle er i samme oversikt, uavhengig av ruteplaner, timelister eller enheter.

Ivareta smittevernkravene og trygg både ansatte og passasjerer ved å benytte pålagt registreringfelt for å bekrefte at passasjerer benytter munnbind.

Smittesporing på buss

En passasjers sitteplass i bussen, toget, fergen mv. kan i enkelte tilfeller ha betydning for å kunne vurdere om en kan være eksponert for smitte.

Med SafeSpot kan en bidra til å forhindre unødvendig karantene med å enkelt definere unike registreringspunkter som setenummer, lugar eller område for å raskt skape en oversikt over de reisende. 

Smittesporing på bussreiser

Informasjon om hvordan registrere seg bør være enkelt tilgjengelig for passasjerene. Med informasjonsmateriale automatisk tilgjengelig i portalen kan en umiddelbart komme i gang.

I nettbutikken finner du i tillegg klistremerker, små kort til plastlommer, informasjonsplakater og digitale visninger til skjermer og informasjonspanel, som bidrar til effektiv kommunikasjon og tilgjengelighet for dine reisende. Bestill direkte i nettbutikken eller ta kontakt med oss og vi hjelper deg og finne fram til et format som passer deres bruk.

Noen av våre kunder

Boreal Travel

Boreal Travel er Norges ledende konsern innen kollektivtransport, og kjører busser, trikker, hurtigbåter og ferger. Boreal Travel har nå innført SafeSpot på alle Boreal’ flybuss strekninger og reisende kan nå registrere seg med SafeSpot på Trysilekspressen, flybussen i Harstad, Narvik, Sortland og Stavanger. 

Unibuss Ekspress

Unibuss-konsernet er et av Norges største busselskap og består av selskapene Unibuss AS (rutebuss) og datterselskapene Unibuss Ekspress AS og Unibuss Tur AS. 
«Vi har hatt tett dialog med kommunen, smittevernoverlegen og samferdselsmyndighetene, og det er enighet å innføre SafeSpot som et tiltak på flybussene. Værnesekspressen er den første aktøren innen kollektivtrafikken som tar i bruk SafeSpot», sier drift- og markedssjef i Værnesekspressen, Trond Thorsø Skullerud

Trondheim Taxi

For taxier kan den enkelte taxi ha sin egen SafeSpot og sikre enkel og rask registrering av den enkelte passasjer med ett en setter seg inn i taxien.
En kan også benytte seg av et åpent registreringsfelt hvor en passasjer kan bekrefte at en benytter seg av munnbind på reisen for å dokumentere at en ivaretar smittevernveiledningen på reisen.

Norges Taxi

Etter innføring av krav om registrering av alle passasjerer på taxier i Trondheim Kommune har en rekke sjåfører i NorgesTaxi startet å benytte SafeSpot for å sikre ivaretagelse av smittevernkravene fra kommunen.

Stadig flere sjåfører og taxi selskaper ser nytteverdien i å raskt kunne varsle og bli varslet ved smittetilfeller. Med SafeSpot kan den enkelte løyvehaver enkelt opprette sin egen konto og komme i gang på få minutter for å sikre sine passasjerer og turer.