Vi gjør ditt

arrangement

til en SafeSpot ®

Vi gjør din

festival

til en SafeSpot ®

Vi gjør din

konsert

til en SafeSpot ®

Vi gjør din

stadion

til en SafeSpot ®

Vi gjør din

festival

til en SafeSpot ®

SafeSpot vil bidra til å sikre at vi får gjennomført våre arrangementer denne sesongen med maks antall deltakere!

Per Olav Andersen, Administrerende direktør i Olympiaparken AS
SafeSpot

Sikrer en trygg gjennomføring fra start til slutt

 • Utvid antall gjester med definerte soner og tildelte plasser
 • Mobil adgangskontroll sikrer effektiv inn- og ut-skanning og kontinuerlig oversikt
 • Sikre effektiv smittesporing og reduser potensiell nedstenging fra 10 -> 1 dag
 • Trygg dine deltakere og myndigheter med gode opplevelser og dokumenterte smitteverntiltak i henhold til kravene

Hvordan bidrar SafeSpot til sikker gjennomføring?


Utvid antall gjester med regulerte soner og plasser

Sett opp egne soner og plasser for dine deltakere, og ha kontinuerlig oversikt over og administrer antall for å sikre ivaretagelse av smittevernkrav.

 • Opprett soner for å administrere kohorter i henhold til angitte antallsbegrensninger
 • Definer registrering på faste tildelte plasser på bord, område eller sete
 • Ha til enhver tid full oversikt over registrerte deltakere ned til aktuelle kohorter og seteplasseringer

Mobil adgangskontroll sikrer effektiv inn- og utskanning og kontinuerlig oversikt

Enkel og effektiv innskanning av deltakere direkte fra mobil applikasjon for vektere og personale

 • Koble deltakernes billett og profil for effektiv innskanning for registrer og adgangskontroll på billetter i samme steg
 • Deltakerne kan enkelt sjekke seg inn og ut av ulike soner ettersom en beveger seg i arealet
 • Hold kontinuerlig oversikt og sikre god flyt og kontroll gjennom hele arrangementet inn og ut av de ulike sonene

Sikre effektiv smittesporing og reduser potensiell nedstenging fra 10 -> 1 dag

Reduser eller forhindre nedstenging i sin helhet ved å koble billett til person og sikre effektiv smittesporing for hele arrangementet.

 • Umiddelbart varsle deltakere, ansatte og andre om potensiell smitte og reduser potensielt smitteomfang
 • Reduser omfang av karantenesetting og nedstenging ved å gi smittevernkontoret detaljerte lister raskt og effektivt

Dokumenter smitteverntiltak i henhold til kravene

Trygg dine deltakere og myndigheter med gode opplevelser og dokumenterte smitteverntiltak i henhold til kravene. Dokumenter kontinuerlig oversikt over og etterlevelse av krav om kohorter, plassdefineringer og avstandsbegrensninger.

 • Statistikk og oversikt over alle inn- og utsjekkinger inkludert dokumentasjon for antall i ulike kohorter
 • Mulighet for å aktivere funksjon for dokumentering av helsetilstand (ingen symptomer på Covid 19)
 • Mulighet for å aktivere funksjon for dokumentering av bruk av munnbind på en eller flere soner

Noen av våre kunder